בפנים, אני הכי אוהב להיות בפנים
אני אוהב את האוויר שצץ לתוך תוכי
זה מכניס בי עשן, ואני מוציא אותו באהבה
זה מכניס בי שימחה באותה השעה
אני לא אוהב את זה
אני לא רוצה את זה
הכל שקר ודמיון
אני ניכנס בדלתות
והדלתות מתפרקות