זה ניגמר
המטרונום נשבר
ציוץ הציפורים
התחיל להשמע
נשארנו רק ארבעה
די לצרחה
השמש פה זרחה
(הצל?) שוב חזר
זה ניגמר
לשמחתנו הלהקה