חדר לבן על ענן
אני האמצע ספר נפתח
שתי עדויות שני נשימות
אחת ארוכה יותר

איש לבן בחלוק שחור
מצביע על הדלת דלת שחורה
איכר אדום עומד ושומר
ומפנה את תורי להבא בתור