כנסת לדלת
הלא נכונה
אמרת שלום
במקום הלא נכון
לא ראיתי אותך
כל הנסיעה
הפרחים שאת הבאת
נבלו תוך דקה

לא ראיתי אותך
אין התאמה
לא דיברנו בכלל
כי לא היה על מה