אני הולך לשום מקום
עם סיגריה ביד שלא נכבת
מעפר ומהעפר יוצא ניצוץ
וזה מגיע לעולם לא ברור
יושבים שני זוג יונים
מבקשים משאלה מהניצוץ שנפל
שיבוא מלאך וייקח אותם
למרחקים עצומים מכאן
אותם נבואות
אותם משאלות
שיתגשמו ויתחזקו